Son Of Man

زبان عاقل

زبان عاقل

۲۱۳- امام على (ع) فرمود: زبان عاقل در پشت قلب اوست، و قلب نادان پشت زبان او قرار دارد. (خردمند زبان خود رها نکند مگر بعد ازمشورت و فكر و سنجش ولى احمق حرف‌ها و سخنانى كه از زبانش مى پرد قبل ازمراجعه به فكر و دقت و انديشه است پس چنان است که گویی زبان خردمند پیرو قلب اوست و قلب نادان پیرو زبان او.) نهج البلاغه: حکمت ۴۰

دیدگاه
تاکنون دیدگاهی ثبت نشده است . اولین نفر باشید :)
دیدگاه شما