Son Of Man

معلم

معلم

۴۵۴.پيامبر خدا (ص) : آيا شما را از بخشنده ترين بخشنده خبر ندهم؟ بخشنده ترين شما، مردى است كه دانش را آموزش دهد و از اين راه دانش او پخش شود. او در روز قيامت به تنهايى همچون يك امت( ملت یا هر کلمه نزدیک به این) برانگيخته مى گردد. میزان الحکمه. ج۸. ح۱۳۹۴۳

دیدگاه
تاکنون دیدگاهی ثبت نشده است . اولین نفر باشید :)
دیدگاه شما