Son Of Man

دانش

دانش

۴۵۰.امام صادق (ع) : هر چيزى، زكاتى دارد و زكات دانش، آموختن آن است به اهلش. میزان الحکمه. ج۸. ح۱۳۹۱۸

دیدگاه
تاکنون دیدگاهی ثبت نشده است . اولین نفر باشید :)
دیدگاه شما