Son Of Man

دوستی

دوستی

256-امام علی (ع) فرمود : دوستی کردن با مردم نیمی از خرد است . نهج البلاغه ، حکمت 142

دیدگاه
تاکنون دیدگاهی ثبت نشده است . اولین نفر باشید :)
دیدگاه شما