Son Of Man

آموزش

آموزش

449-حضرت عیسی (ع) : هرکس بداند و عمل کند و یاد دهد ، در ملکوت اعظم با عظمت به شمار می آید . میزان الحکمه ، ج8، ح13910

دیدگاه
تاکنون دیدگاهی ثبت نشده است . اولین نفر باشید :)
دیدگاه شما