Son Of Man

بخيل

بخيل

۹۸- امام علی(ع): در شگفتم از بخیل که فقر را که از آن گریزان است به سوی خود می‌کشد و ثروت را که در پی آن است از خود دور می‌کند. در دنیا مانند فقیران زندگی می‌کند و در آخرت مانند ثروتمندان از او حسابرسی می‌شود. البحار: ۲۸/۱۹۹/۷۲

دیدگاه
تاکنون دیدگاهی ثبت نشده است . اولین نفر باشید :)
دیدگاه شما