Son Of Man

ترسويي

ترسويي

۳۴۹- از امام حسن (ع) پرسیدند: ترسویی چیست؟ گفت: دلیری کردن بر دوست و گریختن از دشمن. میزان الحکمه. ج۲. ح۲۴۳۰

دیدگاه
تاکنون دیدگاهی ثبت نشده است . اولین نفر باشید :)
دیدگاه شما