Son Of Man

ديدار خدا

ديدار خدا

۳۷۰- پیامبر خدا(ص): سه چیز است که هرکس با آنها خداوند را دیدار کند، از هر دری که بخواهد وارد بهشت می شود: کسی که خوش‌خو باشد، در آشکار و نهان از خدا شرم کند و بحث و ستیزه را رها کند، اگر چه حق با او باشد. میزان الحکمه. ج۲. ح ۲۷۰۵

دیدگاه
تاکنون دیدگاهی ثبت نشده است . اولین نفر باشید :)
دیدگاه شما