Son Of Man

كشاورز

كشاورز

۳۸۵- امام صادق (ع): کشاورزان گنج های مردمند، بذر پاکیزه ای را می کارند که خداوند آن را برآورده است(رشد داده) مقام آنان در روز قیامت از همگان بهتر و قرب و منزلتشان از همه بیشتر است. میزان الحکمه. ج۵. ح۷۷۴۹

دیدگاه
تاکنون دیدگاهی ثبت نشده است . اولین نفر باشید :)
دیدگاه شما