Son Of Man

علم آموزي

علم آموزي

۴۵۲.امام حسن (ع) : دانش خود را به ديگران بياموزان و دانش ديگران را بياموز؛ زيرا با اين كار هم دانش خودت را محكم و استوار كرده اى و هم آنچه را نمى دانسته اى آموخته اى. میزان الحکمه. ج۸. ح۱۳۹۲۶

دیدگاه
تاکنون دیدگاهی ثبت نشده است . اولین نفر باشید :)
دیدگاه شما